kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - kwalifikacje - Magdalena Morgenroth

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Polska (Poznań, Warszawa) - Niemcy (Hamburg, Berlin)
Flaga Hamburga Flaga Polski Flagga UE
Publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz ustny i pisemny języka niemieckiego i polskiego dla Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Hamburga
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego zaprzysiężony w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
Były niezależny współpracownik Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych) w okresie od 01.07.2012 do 01.07.2016

O Magdalenie Morgenroth:

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 • były niezależny współpracownik Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych - umowa ramowa w okresie od 01.07.2012 r. do 01.07.2016 r. na tłumaczenie tekstów o politycznych i administracyjnych czynnościach Unii Europejskiej z języka niemieckiego na polski
 • tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/102/09
 • ustny i pisemny tłumacz języka niemieckiego w Wolnym Mieście Hanzeatyckim Hamburgu
 • członek ADÜ Nord (Stowarzyszeni Tłumacze Ustni i Pisemni w Niemczech Północnych)
 • egzamin państwowy na tłumacza języka polskiego o specjalizacji "ekonomicznej" w Hesji, Niemcy
 • dyplom Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dwuletnie studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń pisemnych specjalistycznych, zwłaszcza prawniczych i ekonomicznych
 • studia magisterskie z zakresu etnolingwistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, języki: niemiecki, angielski, hiszpański, polski
 • certyfikat GPM/IPMA(Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.) z zakresu zarządzania projektami w 2011 r.
 • absolwentka krótkiego stażu w służbach językowych Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli
 • była stypendystka DAAD na Uniwersytecie Hamburskim oraz na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji
 • była stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha w Brukseli
 • praktyczna znajomość systemu SAP w ramach następujących procesów: kontrola dostaw, wysyłki, zamówienia, dane podstawowe produktu, zapasy magazynoweitd.
 • doświadczenie w tłumaczeniu i lokalizacji oprogramowania
 • łącznie 5 lat doświadczenia zawodowego w koncernach Bosch i Philips w Niemczech oraz w Polsce w zakresie marketingu, zarządzania produktem, obsługi klienta i zakupów.

Doskonalenie zawodowe (przykłady):

Prawo:

 • Komisja Europejska, Bruksela: udział w 2-dniowej konferencji poświęconej kwestii oddelegowywania pracowników: Acting on situations of postings of workers: Learning by doing. Final knowledge seminar.
 • Bucerius Law School, Hamburg: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach związanych z prawem do ochrony przed wypowiedzeniem.
 • Diakonisches Werk Hamburg: Podstawy prawne swobody przepływu obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin jako pracowników, osób szukających pracy, uczniów zawodu, samodzielnych przedsiębiorców i osób niepracujących.
 • Diakonisches Werk Hamburg: Stały pobyt na terenie Unii Europejskiej. Obywatele państw spoza Unii posiadający prawo do pobytu w innym państwie unijnym. Procedura wizowa.

Medycyna:

 • Klinika Uniwersytecka Hamburg-Eppendorf: szkolenie podstawowe dla tłumaczy ustnych pracujących na terenie szpitala
 • Klinika Uniwersytecka Hamburg-Eppendorf: terminologia specjalistyczna dla tłumaczy ustnych pracujących na terenie szpitala: laryngologia i chirurgia ogólna.
 • Izba Lekarska w Hamburgu: Pola konfliktu w relacjach interkulturowych między lekarzem a pacjentem.

Inne:

 • Diakonisches Werk Hamburg: Public relations w społeczeństwie migracyjnym - m.in. przygotowywanie tekstów w tzw. „łatwym języku“
 • Kontekst HR Sp. z oo., Warszawa: Profesjonalna obsługa klientów
 • Kontekst HR Sp. z oo., Warszawa: Praca w zespole
 • Kema Quality Polska Sp. z oo., Warszawa: certyfikat wewnętrznego audytora ISO wg ISO 9001:2000

Wybrane referencje

 

mgr Magdalena Morgenroth

tel. kom. +49 (0)177/ 485 6848
E-mail
Tłumaczenia specjalistyczne
 • niemiecki
 • polski
 • angielski
 • hiszpański