tłumaczenia specjalistyczne FAQ - FAQ - Magdalena Morgenroth

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Polska (Poznań, Warszawa) - Niemcy (Hamburg, Berlin)
Flaga Hamburga Flaga Polski Flagga UE
Publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz ustny i pisemny języka niemieckiego i polskiego dla Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Hamburga
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego zaprzysiężony w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
Były niezależny współpracownik Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych) w okresie od 01.07.2012 do 01.07.2016

FAQ - często zadawane pytania

Co to jest uwierzytelnienie?
Uwierzytelnienie to zaświadczenie zgodności tłumaczenia z Państwa oryginałem. Tłumaczenie uwierzytelnione może wykonać tylko uprawniony do tego tłumacz posiadający uprawienia tłumacza przysięgłego.


Gdzie tłumacze otrzymują te uprawnienia?
W każdym kraju jest pod tym względem inaczej. W Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie organizuje centralny egzamin państwowy. Egzamin ten jest wspólny dla tłumaczy ustnych i pisemnych i skupia się na tłumaczeniu tekstów prawniczych. Osoby, które go zdały, zostają zaprzysiężone przez Ministra Sprawiedliwości i w ten sposób uzyskują uprawienia ustnych i pisemnych tłumaczy przysięgłych. W Niemczech w każdym kraju związkowym obowiązują różne ustawy dotyczące zawodu tłumacza. Zazwyczaj są dwa różne egzaminy: na tłumacza ustnego i na tłumacza pisemnego. W Hamburgu egzamin koncentruje się na tłumaczeniu tekstów prawniczych. Osoby, które zdały go pomyślnie, zostają zaprzysiężone w hamburskim Urzędzie ds. Wewnętrznych.


Czy mogę zlecić tłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu, który mieszka za granicą?
Pod względem prawnym nic nie przemawia przeciwko takiemu zleceniu. Ryzyko polega jednak na tym, że poszczególne kraje stosują różne kryteria odnośnie wyboru kandydatów na tłumaczy przysięgłych i ich egzaminowania. Dlatego urzędnik pracujący w miejscowym sądzie lub urzędzie może nie uznać poświadczenia wykonanego za granicą. Oznacza to, że dokument oryginalny należy przetłumaczyć i poświadczyć jeszcze raz. Z reguły zawsze najlepiej jest stosować się do wymogów kraju, w którym będą Państwo potrzebowali przetłumaczonego dokumentu. Dlatego, jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia do polskiej instytucji, np. do sądu, urzędu czy ZUSu, to zalecam polską pieczęć tłumacza przysięgłego. Jeżeli natomiast tłumaczenie potrzebne jest do instytucji niemieckiej, to doradzam pieczęć niemiecką. Dwie różne pieczęci na jednym dokumencie są, niestety, niemożliwe.


Co jest szczególnego w tłumaczeniu poświadczonym (przysięgłym)?
Dokument oryginalny postrzegany jest jako całość i tłumaczony jest w całości łącznie z odciskami pieczęci, odręcznymi dopiskami itp. Puste pola oznacza się wskazówką „brak wpisu”. Tłumacz zobowiązany jest zwrócić uwagę na nietypowe cechy dokumentu oryginalnego. Chodzi tutaj o skreślenia, odręczne lub maszynowe poprawki, próby usunięcia treści np. żyletką itp. Jeśli prawidłowe tłumaczenie mogłoby zostać niewłaściwie zrozumiane w języku docelowym, to tłumacz musi dodać przypis. Na przykład polska szkoła o nazwie „gimnazjum” nie odpowiada niemieckiemu „Gymnasium”. W Niemczech jest to liceum, które zazwyczaj kończy się maturą.


Czy mogę zlecić tłumaczenie i uwierzytelnienie tylko części dokumentu?
Tak. Jeśli jednak zlecenie ogranicza się tylko do fragmentu tekstu, to tłumacz opisze opuszczoną część w kilku krótkich słowach.


Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?
To zależy, do czego potrzebują Państwo tłumaczenia. Z reguły tłumaczenia poświadczone potrzebne są do sądów i urzędów stanu cywilnego. To samo dotyczy aktów notarialnych. Często też partnerzy w interesach życzą sobie tłumaczenie przysięgłe, żeby zyskać pewność, że podczas zawierania umowy wszystko dobrze zrozumieli i podpisują umowę o treści identycznej z oryginałem.


Na co należy zwrócić uwagę przy tłumaczeniach przysięgłych?
Tłumaczenie przysięgłe należy zasadniczo wykonać na podstawie dokumentu oryginalnego. Jeśli tłumaczenie wykonano na podstawie kopii lub skanu, to tłumacz musi zamieścić odpowiednią wskazówkę na ten temat.

Uwaga:
Ewentualnie istnieje możliwość, że tłumaczenie wykonam najpierw na podstawie fotokopii, faksu lub skanu. Przy odbiorze dokumentu muszą Państwo okazać dokumenty oryginalne. Wówczas porównam je ze wcześniej przesłanymi kopiami. Zaleta tego rozwiązania polega na tym, że konieczna jest tylko jedna wizyta u mnie. Jeśli mieszkają Państwo poza Hamburgiem, to mogą Państwo wysłać swoje dokumenty pocztą na mój adres. Tłumaczenie otrzymają Państwo wraz z oryginałami listem poleconym. Do rachunku doliczam opłatę pocztową.


Co to jest Apostille?
Apostille to oficjalne potwierdzenie autentyczności dokumentu wystawionego w danym państwie, które umożliwia jego legalne użycie w innym kraju. Apostille nie stanowi potwierdzenia, że treść dokumentu oryginalnego jest zgodna z prawdą. Apostille wystawiają kraje, które podpisały tzw. konwencję haską.


Kiedy potrzebna jest Apostille?
Z reguły w sytuacji, gdy urzędnik z kraju A chce mieć pewność, że dokument wystawiony w kraju B jest autentyczny. Jeśli potrzebują Państwo Apostille, to zazwyczaj otrzymają Państwo tego rodzaju informację w instytucji lub organie, w którym muszą Państwo przedłożyć tłumaczenie. Mogą to być na przykład sądy, urzędy stanu cywilnego, urzędy lub biura notarialne. Typowe przypadki, w których potrzebna jest Apostille to międzynarodowa adopcja dzieci, małżeństwa międzynarodowe i akty notarialne, zwłaszcza dotyczące spadków i testamentów.


Gdzie można otrzymać Apostille?
W Niemczech Apostille otrzymać można na przykład w sądach okręgowych, ministerstwach poszczególnych krajów związkowych i innych urzędach. W tej sprawie mogą się też Państwo zwrócić do notariusza. Należy jednak uważać. Jeśli na dokumencie nie widnieje duży napis „APOSTILLE”, to jest to innego rodzaju poświadczenie. W Polsce Apostille wystawia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Do góry
mgr Magdalena Morgenroth

tel. kom. +49 (0)177/ 485 6848
E-mail
Tłumaczenia specjalistyczne
  • niemiecki
  • polski
  • angielski
  • hiszpański