tłumaczenia specjalistyczne - marketing - PR - logistyka - dystrybucja - usługi - Magdalena Morgenroth

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Polska (Poznań, Warszawa) - Niemcy (Hamburg, Berlin)
Flaga Hamburga Flaga Polski Flagga UE
Publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz ustny i pisemny języka niemieckiego i polskiego dla Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Hamburga
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego zaprzysiężony w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
Były niezależny współpracownik Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych) w okresie od 01.07.2012 do 01.07.2016

Dla pary językowej polski-niemiecki oferuję pisemne tłumaczenia przysięgłe i zwykłe w następujących dziedzinach:


Ponadto oferuję następujące rodzaje tłumaczeń ustnych w parze językowej niemiecki-polski:

Proszę się ze mną skontaktować, by otrzymać informacje o specjalizacjach w zakresie par językowych polski-angielski i polski-hiszpański. Tłumaczenia przysięgłe w tych językach wykonują współpracujący ze mną partnerzy.


Pisemne tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe)

Pisemne tłumaczenia przysięgłe oferuję obecnie tylko z języka niemieckiego na polski i w drugą stronę. Uwierzytelnienie możliwe jest z niemieckim lub polskim stemplem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe w parach językowych polski-angielski i polski-hiszpański wykonują współpracujący ze mną partnerzy.

Uwaga:
Jeśli potrzebują Państwo dokumentu do polskiej instytucji - np. do sądu, urzędu czy ZUSu, to zalecam polską pieczęć tłumacza przysięgłego. Jeżeli natomiast tłumaczenie potrzebne jest do instytucji niemieckiej, to doradzam pieczęć niemiecką. Dwie różne pieczęci na jednym dokumencie są, niestety, niemożliwe. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej w części FAQ, w odpowiedzi na pytanie „Czy mogę zlecić tłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu, który mieszka za granicą?”

Państwa korzyść:
Cena za tłumaczenie z polską lub niemiecką pieczęcią tłumacza przysięgłego jest zawsze identyczna.


Tłumaczę i uwierzytelniam następujące dokumenty:

 • akty małżeństwa
 • akty urodzenia
 • akty zgonu
 • Apostille
 • dyplomy mistrzowskie
 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • metryki chrztu
 • odpisy z niemieckiej Księgi Rodzinnej (Familienbuch)
 • świadectwa czeladnicze
 • świadectwa pracy
 • świadectwa szkolne
 • zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa

oraz wszystkie inne dokumenty, jakich mogą Państwo potrzebować.


Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.


Do góry

Tłumaczenia przysięgłe są również potrzebne w celu uznania w Niemczech posiadanego wykształcenia. Zgromadziłam tutaj kilka przydatnych linków na ten temat:

W Hamburgu:

W Polsce:

Na arenie międzynarodowej:

 • Informacje na temat systemu edukacyjnego w Europie
 • ENIC - European Network of Information Centres on academic recognition and mobility
 • NARIC - National Academic Recognition Information Centres
 • Dalsze informacje o sieci ENIC-NARIC znajdą Państwo tutaj.
Do góry

Tłumaczenia prawnicze:

Zwłaszcza przy tłumaczeniu tekstów prawniczych szczególnie ważna jest dokładność i precyzja. Błąd lub niedokładność może mieć daleko idące konsekwencje. Dlatego współpracuję z prawnikami z Polski i/lub Niemiec. Dzięki tej współpracy jestem w stanie tłumaczyć także bardzo skomplikowane teksty prawnicze, mogąc zapewnić wysoką jakość przekładu.


Tłumaczę następujące rodzaje tekstów prawniczych:

 • akty notarialne
 • akta sądowe
 • Ogólne Warunki Handlowe
 • opinie prawne
 • pisma sądowe
 • protokoły
 • statuty
 • teksty ustaw
 • umowy
 • wyroki.
oraz wszystkie inne rodzaje dokumentów prawniczych.


Ponadto oferuję tłumaczenia ustne z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski

 • u notariusza
 • w urzędzie stanu cywilnego
 • w sądzie
 • w prokuraturze
 • we wszelkiego rodzaju urzędach
 • podczas przesłuchań policyjnych
 • podczas negocjacji handlowych.

Poufność:
Całkowita poufność Państwa dokumentów i rozmów jest dla mnie oczywista. Jeśli dysponują Państwo własnymi tekstami oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, to proszę mi je przesłać, zanim zlecą Państwo tłumaczenie.


Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.


Do góry

Jeśli interesują się Państwo stosunkami polsko-niemieckimi, zwłaszcza w kontekście prawnym i politycznym, to polecam następujące strony internetowe:

Instytucje polskie:


Instytucje niemieckie:


Instytucje austriackie:


Ustawy


Słowniki online i glosariusze


Portale internetowe


Do góry


Tłumaczenia ekonomiczne

Tłumaczę następujące rodzaje tekstów ekonomicznych:

 • analizy ekonomiczne
 • bilanse roczne
 • korespondencję handlową
 • oferty
 • opisy procesów
 • plany biznesowe
 • zapytania ofertowe
 • zeznania podatkowe.

Ponadto oferuję tłumaczenia ustne podczas negocjacji handlowych oraz rozmów o charakterze prywatnym i służbowym, na przykład:

 • w urzędach skarbowych
 • w Izbie Rzemieślniczej i Handlowej
 • przy poszukiwaniu partnera handlowego w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Do góry

W odniesieniu do tekstów ekonomicznych przygotowałam dla Państwa kilka przydatnych linków:


Polsko-niemieckie stosunki ekonomiczne


Banki i instytucje


Giełdy


Ministerstwa finansów:


Statystyki


Do góry

Tłumaczenia tekstów marketingowych i reklamowych

Każdy marketingowiec wie, że

„Pieniądze potrafią wiele zdziałać, mądre słowo niewiele mniej" - chińskie przysłowie

Chcą Państwo zwiększyć eksport swego przedsiębiorstwa? Eksportują Państwo towary do Polski lub z Polski do niemieckiej, hiszpańskiej lub angielskiej strefy językowej? Przy tego rodzaju tekstach jest ważne, by znać lokalne mody językowe, konwencje i wartości kulturowe. Trzeba wiedzieć, czego lepiej zaniechać i jak najlepiej dotrzeć do grupy docelowej w danym kraju. Dzięki moim kreatywnym tłumaczeniom zyskają Państwo decydującą przewagę nad konkurencją!


Tłumaczę następujące rodzaje tekstów marketingowych i reklamowych:

 • broszury firmowe
 • katalogi
 • prezentacji produktowe
 • slogany
 • teksty na strony internetowe.

Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.Tłumaczenia z zakresu historii, krajoznawstwa i turystyki

Moja oferta skierowana jest przede wszystkim do gmin, powiatów, firm i stowarzyszeń turystycznych, pragnących przetłumaczyć swoje teksty z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczę następujące rodzaje tekstów:

 • artykuły naukowe
 • artykuły prasowe
 • broszury
 • katalogi
 • prezentacje
 • przewodniki turystyczne
 • teksty na strony internetowe o treści krajoznawczej, turystycznej i historycznej.

Do góry

Jeśli interesują się Państwo stosunkami polsko-niemieckimi, zwłaszcza w kontekście politycznym, kulturowym lub naukowym, to polecam następujące strony internetowe:


Współpraca polsko-niemiecka


Turystyka


Nauka, kultura, polityka


Do góry

Tłumaczenia techniczne

Czy to procesy techniczne, opisy technologii, instrukcje obsługi lub montażu - w odniesieniu do tych wszystkich tekstów potrzebne są dobre tłumaczenia specjalistyczne. Współpracuję z tłumaczami technicznymi i specjalistami z różnych dziedzin technicznych. Dzięki tej współpracy jestem w stanie oferować wysokiej jakości tłumaczenia z różnych dziedzin techniki.


Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.


Do góry

Ustne i pisemne tłumaczenia medyczne

Podobnie jak to jest w przypadku tekstów technicznych, tak i w tekstach medycznych nie wystarczy doskonałe opanowanie języka. Konieczna jest także wiedza specjalistyczna. W tym zakresie specjalizuję się przede wszystkim w towarzyszeniu polskim pacjentom podczas pobytu w hamburskich szpitalach i klinikach. Szczególnie chętnie tłumaczę konsultacje medyczne z miejscowymi lekarzami, rozmowy z anestezjologami i lekarzami-operatorami przed zaplanowanym zabiegiem lub operacją.


Proszę także zapytać o specjalistyczne tłumaczenia pisemne z dziedziny medycyny. Takie zlecenia mogę wykonać we współpracy z moimi partnerami. Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Oferowane rodzaje tekstów medycznych:

 • artykuły naukowe
 • dokumenty medyczne dla lekarzy i pacjentów
 • historie choroby
 • protokoły z rozmów z lekarzem wyjaśniające postępowanie anestezjologiczne lub operacyjne
 • ulotki dołączone do opakowań, np. z lekami
 • zaświadczenia i poświadczenia lekarskie.

Wskazówka:
Przed zabiegami operacyjnymi w Niemczech pacjent jest bardzo dokładnie informowany o przebiegu danej operacji, możliwych ryzykach i powikłaniach. Najważniejsze dwie rozmowy dotyczą przebiegu samej operacji (przeprowadza ją zazwyczaj członek zespołu operacyjnego) oraz narkozy (przeprowadza ją lekarz-anestezjolog). Podczas obu tych rozmów lekarz zadaje bardzo szczegółowe pytania dotyczące historii choroby, alergii itp. Ze względu na odpowiedzialność prawną wiele szpitali i klinik w Niemczech stawia warunek, by przynajmniej podczas tych dwóch rozmów obecny był tłumacz jako osoba neutralna w żaden sposób niezwiązana z pacjentem.


Do góry

Jeśli interesują się Państwo tłumaczeniami medycznymi, to polecam następujące pozycje:

 • Urszula Kokot: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2001.
 • Atlas anatomiczny, słownik czterojęzyczny, Wydawnictwo Literat 2007.
 • Tematyczny słownik łacińsko-polski, MEDYCYNA farmacja i anatomia, Wydawnictwo Literat 2006

Ponadto polecam następujące strony internetowe:


Do góry

Tłumaczenia literackie

Tłumaczenia literackie są jednymi z najtrudniejszych. Od tłumacza literatury wymaga się nie tylko doskonałego wyczucia niuansów języka wyjściowego i docelowego, lecz również zdolności wytworzenia tych samych uczuć u czytelników przetłumaczonego tekstu co u czytelników tekstu oryginalnego.

Tłumaczenie nie jest kopią, jest aktem twórczym - José Ortega y Gasset

Dlatego tłumaczenia literackie powinni wykonywać tylko tłumacze, którzy mają doskonałe przygotowanie lingwistyczne i posiadają perfekcyjną znajomość kultur obu krajów. W końcu tłumacze przekładają też obcą kulturę i umożliwiają istnienie literatury światowej.


Do tej pory przetłumaczyłam całkowicie lub częściowo dwie książki:

 • „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“ autorstwa Andrzeja Wójcikiewicza, Wydawnictwo Hope, Warszawa. Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki z dziedziny ezoteryki.
 • „Skarby świata”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Tłumaczenie z języka niemieckiego na polski. Rozdział „Afryka”. Dziedzina: krajoznawstwo.

Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.


Do góry

Jeśli interesują się Państwo tłumaczeniami literackimi, to polecam następujące pozycje:

 • Adamczyk- Grabowska, Monika: Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk, Łódź 1988.
 • Albrecht, Jörn: Linguistik und Übersetzung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1973.
 • Bauer, Sybille: „Gespenster und Propheten. Das moderne polnische Drama auf den Bühnen der Bundesrepublik, Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz“. W: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Herausgegeben von Heinz Kneip und Hubert Orłowski. Deutsches- Polen Institut Darmstadt 1988
 • Bednarczyk, Anna: Kulturowe aspekty przekładu literackiego Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2002.
 • Dedecius, Karl: Notatnik tłumacza Autoryzowany przekład Jana Prokopa. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974
 • Kijowska, Marta: „Fremder Nachbar? Zur Aufnahme der polnischen Literatur in Deutschland“. W: Literatur. Beilage der Süddeutschen Zeitung Nr. 73, 27.03.1993.
 • Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Quelle and Meyer, Heidelberg 1979.
 • Krebs, Hans.: Polens Geist und Geister. W: Augsburger Allgemeine, 29.07.1992.
 • Król, Marcin: Polski romantyzm a nowoczesność. W: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć. Opracowanie Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty, Rüdiger Stephan. Biblioteka „WIĘZI“. Warszawa 1996.
 • Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1999.
 • Langemeyer, Peter: Versuchte Fremde. Zur deutschsprachigen Erstaufführung von Stanisław Wyspiańskis Nationaldrama „Die Hochzeit“ in Salzburg. W: Deutsch- polnische Ansichten zur Literatur und Kultur. Deutsches Polen- Institut. Darmstadt 1993
 • Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.
 • Schultze, Brigitte, Namowicz Tadeusz: Geschichte und Kultur im Brenglas: polnische Schlüsselbegriffe als Harausforderung für Übersetzer. W: Kwartalnik Neofilologiczny, XLI, 2/1994.
 • Schultze, Brigitte: Historia i kultura pod soczewką: kluczowe pojęcia polskiej kultury jako wyzwanie dla tłumacza. W: Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne, Universitatis, Kraków 1999.
 • Schultze, Brigitte: Kulturpoetik als Verstehensproblem und als Herausforderung für Übersetzer: das Beispiel „Zgoda“. W: Studia Germanistica Posnaniensia XXIX, 2003.
 • Schultze, Brigitte: Kwadratura koła: Wesele Wyspiańskiego w przekładach niemieckich i angielskich. W: Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne.Universitatis, Kraków 1999.
 • Schultze, Brigitte: Polnische Schlüsselbegriffe als Verstehensproblem, als Aufgabe für Übersetzer. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch 1994, herausgegeben von Martin Grimberg, Bonn 1994.
 • Turk, Horst: Schlüsselscenarien: Paradigmen im Reflex literarischen und interkulturellen Verstehens. W: Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen, herausgegeben von Doris Bachmann- Medick, Berlin 1997 (Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung. Tom 12)
 • Wilss, Wolfram: Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden, Ernst Klett- Verlag, Stuttgart 1977.
 • Wojtasiewicz, Olgierd: Wstęp do teorii tłumaczenia, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS, Warszawa 1996.
 • Zarek, Józef: Przekład jako nowa wartość literacka. W: Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce. Przekład artystyczny, tom 3, Red. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski, 1992.

Do góry

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne przysięgłe z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki

Tłumaczenia ustne przysięgłe potrzebne są wszędzie tam, gdzie wypowiedzi mają skutki prawne, na przykład:

 • w urzędzie stanu cywilnego podczas zawierania małżeństwa
 • w sądzie podczas zaznań świadków
 • podczas przesłuchań policyjnych
 • podczas zgromadzeń wspólników
 • u notariusza podczas podpisywania aktów notarialnych.

Zakres moich usług obejmuje tłumaczenie ustne z języka niemieckiego na polski i w drugą stronę w następujących technikach:


Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.


Tłumaczenie a vista

Tłumaczenie a vista uznaje się za formę tłumaczenia symultanicznego, ponieważ tekst wypowiadany jest niemal jednocześnie z jego czytaniem. Zadaniem tłumacza jest szybkie i płynne przekazanie treści dokumentu pisanego w formie ustnej. Ściśle rzecz ujmując, tłumaczenie a vista jest formą tłumaczenia pisemnego, ponieważ tekst wyjściowy został zapisany i teoretycznie można wielokrotnie do niego wrócić. W praktyce warunki pracy tłumacza bliskie są tłumaczeniu ustnemu i dlatego uznaje się je za formę mieszaną.

Technikę tę stosuje się wszędzie tam, gdzie trzeba „spontanicznie” przetłumaczyć tekst pisany. Typowe sytuacje:

 • u notariusza: tłumaczenie aktu notarialnego
 • w sądzie: tłumaczenie dokumentu przedłożonego najczęściej przez stronę przeciwną
 • w urzędzie stanu cywilnego podczas zawierania małżeństwa

Wskazówka:
Podczas ceremonii zaślubin chcą Państwo przeczytać klasyczny wiersz Goethego, Schillera lub Mickiewicza? Nie ma problemu! Zadbam o to, by wszyscy goście dobrze Państwa zrozumieli. Najpóźniej 48 rodzin przed zaplanowanym terminem w USC proszę jednak o informację, na które dzieło polskiej lub niemieckiej poezji się Państwo zdecydowali.


Napisali Państwo swój własny wiersz? To także żaden problem! Proszę mi go jednak przysłać najpóźniej tydzień przed ceremonią.


Kontakt

Chętnie wykonam dla Państwa bezpłatną ofertę. Wystarczy zadzwonić do mnie na numer: 0049 (0)177 48 56 848 lub skorzystać z formularza kontaktowego.


Do góry

Tłumaczenie konsekutywne

Jest to najstarsza technika tłumaczenia ustnego. Tłumaczenie jest opóźnione w czasie, co oznacza, że tłumacz tłumaczy dopiero wtedy, gdy mówca zrobi przerwę. W międzyczasie tłumacz korzysta ze specjalnej techniki sporządzania notatek, notując znaki, umożliwiające mu później wierne i dokładne odtworzenie wypowiedzi. Metoda ta znajduje zastosowanie najczęściej podczas wykładów i oficjalnych przemów. Fragmenty do tłumaczenia mają różną długość. Zazwyczaj jest to jednak dość długa wypowiedź, sięgająca nawet do 10 minut.


Do góry

Tłumaczenie liaison

Ten rodzaj tłumaczenia różni się od tłumaczenia konsekutywnego tylko długością fragmentów do tłumaczenia. Mówca robi częstsze przerwy, a tłumaczenie następuje natychmiast potem. Fragmenty wypowiedzi są z reguły tak krótkie, że tłumacz nie robi notatek. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim podczas prezentacji, przy których chce się uniknąć dużego przesunięcia w czasie. Stosuje się ją także podczas żywiołowych rozmów i dyskusji oraz wszędzie tam, gdzie następować musi szybka interakcja między mówcą a publicznością lub między dwoma partnerami handlowymi.

Do góry

Tłumaczenie symultaniczne

„Symultanicznie” znaczy „jednocześnie”, bez przesunięcia w czasie. Wyróżnia się tutaj dwie techniki:


Tłumaczenie szeptane

Tłumaczenie szeptane (zwane także„szeptanką” od francuskiego „chuchoter” - „szeptać“) to rodzaj tłumaczenia symultanicznego bez skomplikowanych urządzeń technicznych. Tłumacz tłumaczy dla maksymalnie trzech osób. Podczas tłumaczenia tłumacz siedzi pomiędzy lub za osobami, dla których tłumaczy i wypowiada zdania bardzo cichym szeptem. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze, jeśli grupa jest mała, ale w przypadku większej liczby słuchaczy może być nieprzyjemna i nieprofesjonalna, ponieważ szeptanie może przeszkadzać innym słuchaczom.


Do góry

Dla osób zainteresowanych:

Tłumaczenie kabinowe - tej techniki obecnie jeszcze nie oferuję.

Tłumaczenie kabinowe jest najczęstszą formą tłumaczenia symultanicznego. Za publicznością znajduje się zazwyczaj jedna lub kilka dźwiękoszczelnych kabin, w których pracuje dwóch do trzech tłumaczy. Ze względu na znaczne obciążenie psychiczne (koncentracja) i fizyczne (głos) tłumacze kabinowi pracują w zespołach, zmieniają się regularnie i wspierają w przypadku powstania trudności. Tłumacz symultaniczny słyszy mówcę przez słuchawki i mówi do mikrofonu, którego sygnał przekazywany jest do słuchawek na głowach słuchaczy.

Szczególna trudność polega na jednoczesnym dzianiu się kilku procesów:

 • tłumacz słucha i jednocześnie tłumaczy na język docelowy
 • tłumacz nie słyszy własnego głosu.

Tłumacze kabinowi muszą z reguły przejść specjalny trening. Odbywa się on najczęściej w ramach kursów lub studiów wyższych. Nieodzownym warunkiem udziału w takim treningu jest perfekcyjne opanowanie języka wyjściowego i docelowego. To jednak nie wystarcza. Panowanie nad stresem, duża podzielność uwagi, dobra dykcja i szybki refleks są tak samo ważne.


Rodzaje tłumaczenia kabinowego:


Tłumaczenia relais

Przykład:
Na kongresie naukowym estoński profesor wygłasza przemowę. Nie ma tłumacza, który umiałby przetłumaczyć jego słowa na język niemiecki. W takim przypadku tłumacz estońsko-angielski może przetłumaczyć jego mowę na angielski. Tłumacz z kabiny niemieckiej potraktuje jego tłumaczenie za swój tekst wyjściowy.

Zalety:
System ten pozwala zredukować liczbę tłumaczy i umożliwia tłumaczenia z rzadkich języków.

Wady:
Dochodzi do przesunięcia w czasie. Przemowa profesora nie jest tłumaczona bezpośrednio z języka estońskiego, przez co ryzyko powstania błędu jest większe.


Tłumaczenie zwrotne (retour)

W przeciwieństwie do zasady nakazującej tłumaczyć na język ojczysty, tu tłumacz kabinowy tłumaczy na język obcy. To retouru uprawnieni są tylko tłumacze, którzy opanowali język obcy na poziomie języka ojczystego.

Do góry

 

mgr Magdalena Morgenroth

tel. kom. +49 (0)177/ 485 6848
E-mail
Tłumaczenia specjalistyczne
 • niemiecki
 • polski
 • angielski
 • hiszpański