tłumaczenia specjalistyczne - historia - gospodarka - psychologia - kontakt - Magdalena Morgenroth

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Polska (Poznań, Warszawa) - Niemcy (Hamburg, Berlin)
Flaga Hamburga Flaga Polski Flagga UE
Publicznie ustanowiony i ogólnie zaprzysiężony tłumacz ustny i pisemny języka niemieckiego i polskiego dla Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Hamburga
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego zaprzysiężony w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
Były niezależny współpracownik Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych) w okresie od 01.07.2012 do 01.07.2016

Mają Państwo pytanie?
Potrzebują Państwo tłumaczenia?
Szukają Państwo tłumacza ustnego?

Zachęcam do kontaktu telefonicznego:
Tel. +49 (0) 177 48 56 848
Faks +49 (0) 40 6979 6931.

Można z mną również nawiązać kontakt za pomocą poniższego formularza. Chętnie i szybko przygotuję dla Państwa indywidualną ofertę.


Imię:
Nazwisko:
Firma:
Telefon:
Faks:
Ulica:
Miasto:
Kraj:
e-mail:
Temat wiadomości: 

Wiadomość:

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Przywiązuję wagę do ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z uwzględnieniem przepisów prawnych na ten temat, zwłaszcza zaś niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Poniżej chciałabym Państwa poinformować o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia oraz używania Państwa danych osobowych podczas wizyty na mojej stronie internetowej. Zwracam uwagę, że niniejsze oświadczenie jest ważne tylko w odniesieniu do mojej strony internetowej i nie odnosi się do stron, na których znajdują się linki do mojej strony ani też stron, do których odsyłają linki umieszczone na mojej stronie.

1. Zgoda

Korzystając z mojej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na opisane niżej gromadzenie oraz używanie danych osobowych. W przypadku braku takiej zgody nie mogą Państwo niestety korzystać z mojej strony internetowej.

2. Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na mojej stronie internetowej

Mój serwer internetowy gromadzi na bieżąco dane zapewniające bezpieczeństwo systemu. Nie są to dane osobowe w rozumieniu §3 I BDSG i nie są one zapisywane po Państwa wizycie. W przypadku skorzystania z mojego formularza kontaktowego zapisuje się wpisane przez Państwa dane osobowe, bym mogła się z Państwem skontaktować. W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić używaniu i zapisywaniu tych danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu proszę skorzystać z moich danych kontaktowych umieszczonych w stopce (Impressum).

3. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe określone w punkcie 2 wykorzystuje się tylko w opisanych tam celach. W razie konieczności określonej przepisami prawnymi np. w przypadkach ścigania przestępstw lub ataków na moją sieć lub na moją stronę internetową, zastrzegam sobie prawo do przekazania wspomnianych danych osobom trzecim. Danych tych nie przekazuje się w celach komercyjnych. Ponadto aktywnie chronię Państwa dane.

4. Ochrona danych osobowych,

zarówno w formie cyfrowej, jak i analogowej jest jednym z moich najważniejszych działań. Ponadto zobowiązuję także współpracujących ze mną partnerów do zachowania tych danych w tajemnicy.

5. Państwa prawa

Mają Państwo prawo do informacji o zapisanych przeze mnie danych osobowych, które Państwa dotyczą. Ponadto mają Państwo prawo do poprawiania nieprawidłowych danych oraz do ich usunięcia i zablokowania. Aby skorzystać z tych praw oraz otrzymać dalsze informacje, proszę zwrócić się bezpośrednio do mnie. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną poprzez e-mail muszę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nie mogę zagwarantować poufność ich treści. To znaczy, że osoby trzecie mogą w pewnych okolicznościach zobaczyć treść Państwa wiadomości, jeśli nie były one zaszyfrowane. Dlatego wyjątkowo poufne dane należy mi przekazywać tylko pocztą.

6. Czas obowiązywania

Zastrzegam sobie możliwość dokonania zmiany w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.


 

 

mgr Magdalena Morgenroth

tel. kom. +49 (0)177/ 485 6848
E-mail
Tłumaczenia specjalistyczne
  • niemiecki
  • polski
  • angielski
  • hiszpański